Надання публічної інформації Сгарівська філія здійснює у відповідь на інформаційний запит

Публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

Запит на інформацію можна подати:

електронною поштою - govtnevazosh@ukr.net

Мова освітнього процесу - українська

Заклад оснащений пандусом

Правила прийому до закладу

1. До 1 класу зараховувуються здобувачі освіти, як правило, з 6 років.

2. Прийом до 1 класу здійснюється на безконкурсній основі, як правило, відповідно до території обслуговування. .

3. Діти, які територіально не обслуговуються навчальним закладом, можуть бути зараховані до нього при наявності вільних місць.

4.Для зарахування дитини до 1 класу батьками, або особами, які їх замінюють, подаються:

• Заява.

• Копія свідоцтва про народження.

• Медична картка дитини встановленого зразка.

5 . Забезпечується першочерговий прийом до 1 класів дітей, які постійно проживають на закріпленій за навчальним закладом території обслуговування, або мають старших сестер і братів, які навчаються у даному закладі.

6. Прийом здійснюється без проведення вступних випробувань, тестувань, співбесід, іспитів з перевірки їх знань з навчальних предметів

Перелік необхідних документів для зарахування до 1 класу:

1. Заяви від батьків.

2. Медична картка дитини.

3. Копія свідоцтва про народження дитини.

4. Документ, що підтверджує законне перебування в Україні (Копія паспорту одного з батьків)

Відомості про ОРГАНІЗАЦІЮ навчально-виховного процесу у закладі, РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН, РІЧНИЙ ПЛАН, РЕЖИМ роботи закладу, МЕРЕЖУ здобувачів освіти ви можете переглянути у розділі сайту "Планування. Організація навчання"

Благодійні внески

Відомості про благодійні внески, звітну інформацію ви можете переглянути у розділі сайту закладу "Благодійні внески" та Звіти благодійних внесків" (для перегляду натисніть ТУТ)

Кiлькiсть переглядiв: 1045